Glyphosate commercial formulation effects on preoptic area andhypothalamus of Cardinal Neon Paracheirodon axelrodi (Characiformes: Characidae)

Camilo Riaño-Quintero, Edwin Gómez-Ramírez and Hernán Hurtado-Giraldo

PDF: EN